EB_Harpfest.jpg

Wales Harp Festival 2019

17 + 18 April 2019

Artistic Director

I cannot believe that this will be the 40th annual festival for me to organise at Easter – and I’m proud to present an interesting festival this year which will appeal to harpists of all ages and attainment.

We look forward to the concert with Catrin Finch and the jazz workshop by the acclaimed Austrian harpist, Monika Stadler, who brings a breath of fresh air and new dimensions to the world of harp music.

We will also celebrate the enormous work of the famous harpist-composers from France – Henriette ReniéMarcel TournierMarcel Grandjany – to the music and development of the harp.

Wales Harp Festival 2019 Website


Gŵyl Delynau Cymru 

17 + 18 Ebrill 2019

Cyfarwyddwr Artistig

Mae’n anodd credu mai hon fydd y ddeugeinfed Ŵyl Delynau flynyddol i mi ei threfnu yn ystod y Pasg – a braf yw cynnig cwrs diddorol dros ben i apelio at delynorion o bob oedran a chyrhaeddiad.

Edrychwn ymlaen at gyngerdd gyda Catrin Finch a gweithdy jazz gyda Monika Stadler, y delynores wych o Awstria sydd wedi dod â chwa o awyr iach a bywyd newydd i fyd y delyn.

Byddwn yn dathlu cyfraniad aruthrol telynorion- gyfansoddwr enwog o Ffrainc i gerddoriaeth a datblygiad y delyn: Henriette ReniéMarcel TournierMarcel Grandjany.

Wefan Gŵyl Delynau Cymru