EB head& shoulders ok.jpg

Elinor Bennett has been prominent  in the world of music performance and teaching for many years. In her early career, Elinor played with all the major British orchestras, particularly the London Symphony Orchestra, the Philharmonia and English Chamber  Orchestras.  Elinor has given concerts, recitals and Master Classes all over the world, and has produced many recordings. Steeped in the music traditions of Wales, Elinor became the driving force behind  establishing Canolfan Gerdd William Mathias and was its Artistic Director until 2008.  She has been Visiting Professor of Harp at the Royal Academy of Music, and the Guildhall School of Music, London.

Bu Elinor Bennett yn amlwg ym myd perfformio cerddoriaeth ac addysg gerddorol am flynyddoedd. Ar ddechrau ei gyrfa, fe chwaraeodd Elinor gyda prif gerddorfeydd gwledydd Prydain - Cerddorfa Symffoni Llundain, Y Philharmonia a Cherddorfa Siamr Lloegr yn arbennig. Mae Elinor wedi cynnal cyngherddau, perfformiadau a Dosbarthiadau Meistr ar hyd a lled y byd, ac wedi cyhoeddi llu o recordiadau. Cafodd ei thrwytho yn nhraddodiadau cerddorol Cymru. Hi oedd prif symbylydd Canolfan Gerdd William Mathias a hi oedd y Cyfarwyddwr Artistig hyd at 2008. Bu’n Athro’r Delyn ar Ymweliad yn Academi Frenhinol Llundain ac Ysgol Gerdd y Guildhall yn Llundain. Darllen mwy

Contact/Cysylltu